Saturday, August 25, 2012

At lastFour months ago, I gave you a sneek preview of this doll here, but I never came around finishing her dungarees. It took one rainy afternoon, like today's...

EINDELIJK

Vier maanden geleden gunde ik jullie al een voorproefje van deze pop hier , maar het kwam er maar niet van haar tuinbroekje af te maken.  Het kostte maar een regenachtige middag, zoals die van vandaag...
Now she needs shoes..
I really would like to make her some knitted shoes, but I have not found a suitable pattern yet...
Any suggestions?

Nu heeft ze nog schoentjes nodig.
Ik wil graag gebreide schoentjes maken, maar ik heb nog geen geschikt patroontje gevonden...
Heeft iemand suggesties?


Sunday, August 19, 2012

Back from a mini-break


The past week, I enjoyed a mini break near the dutch coast, in a small cabin tucked away in the dune region of Schoorl. The weather was... dutch... we had some rain, a small thunderstorm, wind, but above all, we mostly got sunny weather. It was a relaxed couple of days, filled with reading, bicycling, enjoying lovely dinners, I even got to knitting a wee bit.

De afgelopen week was ik op minivakantie dichtbij de Noord-Hollandse kust, in een kleine blokhut aan de Schoorlse Duinen. Het weer was... Nederlands... we hebben wat regen gehad, een onweersbui, wind, maar de meeste tijd genoten we van het zonnetje. Het waren heerlijke dagen, gevuld met lezen, fietsen, genieten van heerlijk eten en ik heb zelfs een klein stukje kunnen breien.


The "Schoorlse Duinen" is an area on the Northsea coast. There are parts woodland, wetlands, enormous sanddunes and grasslands. Most of it is only accesible walking or by bicycle, so we cycled a lot those days.
we were very lucky that the Bramble bushes were carrying loads of ripe berries, so we picked a LOT!

De Schoorlse Duinen is een gebied aan de Noorzee kust. Er zijn gedeeltes bos, moerrassig, enorme zandduinen en grasland. het gebied is vrijwel alleen te voet of per fiets toegankelijk, dus hebben wij die dagen heel veel gefietst. We hadden het geluk dat de Bramenstruiken heel veel rijpe vruchten droegen, dus hebben we heel veel bramen geplukt!So, to bring these freshly picked Bramleberries to good use, we made Bramble jam and Bramble jelly out of them on a rainy afternoon..

Om deze verse Bramen goed te gebruiken hebben we er op een regenachtige middag jam en gelei van gemaakt..
A huge pot filled with the berries... this was just the first batch!

Een gigantisch pan met de bramen, en dit was nog maar de eerste lading!

The fist batch of pots filled

De eerste lading potjes gevuld


Ofcouse we also went to the beach several times. I even swam in the sea! Loved it!
Also we enjoyed a lovely lunch at the beach.

Natuurlijk gingen we ook meerdere keren naar het strand, Ik heb zelfs gezwommen in de zee! Heerlijk!
Ook hebben we heerlijk geluncht op het strand.But, also there were moments of activity during these days, as I sticked to my jogging program, and went jogging. Also there was a moment that I unfolded my kite for the first time in...  2 years!

Maar, er waren ook aktieve momenten, zo hield ik me aan mjin loopschema en ging ik joggen in de duinen. Ook was er een moment dat ik mijn vlieger uitvouwde voor her eerst in... 2 jaar!


I had a real good time, but as always, all good things come to an end... and cause a lot of laundry!
Back at home, I enjoyed my breakfast outdoors, on the roofterrace, with... ofcourse.. Bramble jelly!

Ik heb en heerlijke tijd gehad, maar zoals altijd komen aan alle goede dingen en eind... en veel wasgoed!
Terug thuis ontbeet ik buiten, op mijn dakterras, met... natuurlijk... Bramengelei!!

E-reader cosy

I can finally show you the E-reader cosies I have been working on, as they were presents, I did not want to ruin the suprise...
It was my first ever attempt on cable knitting! I had to get used to the cable needle, but after some rows, I fount it actually quite easy! For those of you on Ravelry, this is the pattern I followed: 'celtic-cables-kindle-case'E-READER HOESJE

Eindelijk kan ik dan nu de E-Reader hoesjes waar ik de laatste tijd mee bezig ben geweest laten zien, ze waren cadeautjes en ik wilde de verrassing niet verpesten...
Het was voor mij voor het eerst dat ik kabels breidde, in het begin moest ik even wennen aan het werken met de kabel naald, maar na een paar toeren vond ik het eigenlijk best makkelijk!
Voor de Ravelry-leden onder ons; dit is het patroon dat ik heb gebruikt: 'celtic-cables-kindle-case'