Saturday, September 14, 2013

X stitching

I recently picked up an old hobby of mine; cross stitching.
A few years ago I made quite a lot of projects, but somehow I kind of lost interest, distracted by so many other crafts. A couple of weeks ago I was rummaging through my stash and came upon a bag containing a 'work in progress'.
After stitching 'Linen and Lace' by 'The drawn thread' in 2007 and 'Toccata number one" by "The drawn tread' in 2008 I had set my mind on 'Toccata number three' , also by 'The drawn thread'.
I actually got the complete kit as a birthday present from my parents.
I enthousasticly started stitching, but soon put it away as I did not have the patience to work on it anylonger. The difficulty in this poject is not only the challenging techniques, but mostly lies in the fabric and silk to carry practically the same colour.
For now, I just pick it up every once in a while during the weekends,  to stitch just one block at the time, just when I feel like it...

Onlangs heb ik een oude hobby opgepakt; borduren.
Een paar jaar geleden maakte ik aardig wat werken, maar om de een of andere reden verloor ik de interesse, afgeleid door zoveel ander handwerk. Een paar weken geleden was ik aan het rommelen in mijn voorraad, en kwam toen een tasje met een 'werk in uitvoering' tegen.
Na het maken van  'Linen and Lace' van 'The drawn thread' in 2007 en 'Toccata number one" van "The drawn tread' in 2008, Had ik mijn zinnen gezet op 'Toccata number three' , ook van 'The drawn thread'.
Ik kreeg toen de komplete kit van mijn ouders als verjaardagskado.
Enthousiast begon ik eraan, om het al snel weg te leggen omdat ik het geduld niet meer had er aan te werken. De moeilijkheid in dit project is niet zozeer in de verschillende technieken, maar voornamelijk dat de stof en de zijde zo goed als dezelfde kleur zijn.
Op dit moment pak ik het af en toe op in de weekends, dan borduur ik een blok per keer, als ik zin heb...

Sunday, September 8, 2013

Rainy Day

... After weeks of dry, hot summer weather, today the weather was more like it ought to be this time of the year, so after my 6K jog, followed by some house keeping, I made bramble (blackberry) jam... again!
But... this time the brambles came from my very own allotment.

... Na weken droog en warm zomer weer, was het weer vandaag meer zo als het deze tijd van het jaar zou moeten zijn, dus na mijn 6km rondje, gevolgd door wat huishoudelijke klusjes, heb ik weer bramenjam gemaakt!
Maar... deze keer kwamen de bramen van mijn eigen volkstuin

cooking the jars
De potjes uitkoken
Letting them dry... Always make sure to have more than enough jars ready
Ze laten drogen... Zorg altijd voor meer dan genoeg potjes
Siffing the Brambles
De bramen zeven
Bringing the juice and sugar to a boil
Het sap en de suiker aan de kook brengen
Filling the jars (in the sink... so it is ok to drip)
De potjes vullen (in de gootsteen... dan is geklieder niet erg)
letting them stand up side down for 5 minutes
5 minuten op hun kop laten staan
allowing them to cool and the lids to *pop*
Ze laten afkoelen en de potjes laten *ploppen*

As I mentioned in my previous post, this was the first year we were able to harvest this many Brambles. Last year we picked just a handfull.
I also grow rapsberries, but their harvest is just a couple of (huge!) raspberries.... Here is hoping for improvement next year, so I would be able to make raspberry jam for a change!

Zoals ik in mijn vorige berichtje al schreef, was dit het eerste jaar dat we zoveel bramen konden plukken. Vorig jaar was het maar een handvol.
Ik heb ook frambozen staan, maar de oogst daarvan waren maar een paar (heel grote!) frambozen.... Hopelijk doen ze het volgend jaar beter, dan kan ik ter afwisseling ook eens frambozejam maken!

Wednesday, September 4, 2013