Friday, January 25, 2013

a bit of DIY-ing

I took the week off, for a little "project"...
Where I hoped to round it up in two days, my dad and I were occupied with my project for 5 days...
But... I am very happy with the results.
What we did?
We altered my spare bedroom / office / craftsroom a bit...

Ik had deze week een vrij genomen, voor een projectje...
Waar ik had gehoopt de klus in twee dagen te klaren, bleken mijn vader en ik 5 dagen bezig met mijn project...
Maar... ik ben heel blij met het resultaat.
Waar zijn we mee bezig geweest?
We hebben de logeer kamer / thuiskantoor / hobby kamer een beetje aangepast...


 
The thing was, this little room has a lot of nooks and cranny's, plus a sloped ceiling.
For two years I had set my mind on putting the large wardrobe in the nook you see in above photo.
But.. wardrobe was too big to fit... so.... we made it fit...
 
Het probleem was, deze kamer heeft allemaal hoekjes en koven en een schuin dak.
Al twee jaar wilde ik de grote linnen kast in de hoek hierboven op de foto.
Maar...linnen kast was te groot... dus... hebben we het passend gemaakt...
 

After / Na
 
Before / voor

The little bed was covering some storage under the sloped ceiling, very unpractical.
And the wardrobe was absorbing half the room.
 
Het bedje stond voor de opbergruimte onder het schuine dak, heel onpraktisch.
En de kast nam zo'n beetje de halve kamer in beslag.
 
Before / voor
After / Na
 
 Saturday, January 19, 2013

crocheted camera strapA couple of days ago I saw a crocheted camera strap on Tangled Happy blog, referring to a post on the  Party Artisan blog for the crochet pattern
So... I pimped up my camera a bit... tataahhh!!

Een paar dagen geleden zag ik een gehaakte camera-band op het Tangled Happy blog. Daar werd ik doorverwezen naar het Party Artisan blog voor het haak patroon.
Dus... Heb ik mijn camera een beetje opgepimpt... tataahhhh!!

Wednesday, January 16, 2013

The return of the IrisLast year, I bought this lovely pale blue dwarf Iris.
As you might have read here that they were my favorite colour : pale blue.
After they faded away, I planted them outdoors at my roofterrace... and look what came up:


Vorig jaar kocht ik deze prachtige lichtblauwe dwerg-iris.
Zoals je misschien hier hebt gelezen, is lichtblauw mijn favoriete kleur.
Nadat ze uitgebloeid waren, heb ik ze buiten op het dakterras geplant... en kijk eens wat er opgekomen is:Monday, January 14, 2013

Sewing Machine CoverA year ago I bought a new sewing machine (I wrote about it here), and al this time I used the plastic dust cover that came with it. I have been wanting to sew a cover for it, but never came to it... until now!  It took me some weeks to finish it, I made a little patchwork piece out of Tilda fabrics and sewed on S-E-W in felt.

Vorig jaar kocht ik een nieuwe naaimachine (ik schreef er hier over), en al die tijd gebruikte de plastic hoes die erbij zat om 'm op te bergen. Ik wilde een hoes ervoor naaien, maar dat was er nooit van gekomen.... tot nu! Het heeft me wat weekjes gekost, ik maakte een stuk patchwork van Tilda stofjes en naaide S-E-W van vilt erop.

Saturday, January 12, 2013

Simple

The other day I discovered a new magazine: 'The Simple Things' and I think it was written especially for me!

Laatst ondekte ik een nieuw tijdschrift: 'The Simple Things' (blad is engels) en ik denk dat het speciaal voor mij geschreven is!It's about cooking, crafts, gardening, styling... I love it!

Het gaat over koken, handwerken, tuinieren, styling.... ik vind het te gek!Innocent HatsIn wintertime, smoothie and fruitjuice brand "Innocent" organises the "Big Knit".
Folunteers knit little woollie hats for the innocent smoothie bottles with money for every bottle sold going towards supporting older people during the chilly winter months.

In de winter organiseert het smoothie- en vruchtensappen merk 'Innocent" de "Goedegemutste Brei campagne".
Vrijwilligers breien kleine wollige mutsjes voor op de smoothie flesjes. Een deel van de opbrengst van de verkoop van deze flesjes word afgedragen aan het ouderenfonds, om in de koude wintermaanden gezelligheid te bieden aan eenzame ouderen.
I collected some hats over the past years but did not have any purpose for them, one could use them as egg warmers, or Barbie hats?
I turned them into ornaments, adorning my just bought cherry-blossom twigs:

De afgelopen jaren heb ik een paar mutsjes verzameld, maar had er niet echt een bestemming voor, je zou ze als eierwarmer kunnen gebruiken, of als Barbie muts?
Ik heb er hangertjes van gemaakt, om mijn net aangeschafte kersenbloesem takken mee te versieren:

 
 

I am thinking of joining the supporting next year by knitting some hats.
(patterns can be found here)
But...

Ik denk er over om volgend jaar de campagne te steunen door wat mutsjes te breien....
(patroontjes zijn hier te vinden)
Maar...


.... not this many!

....  niet zoveel!

Sunday, January 6, 2013

sandy sunday

We had such lovely weather today, perfect for a walk on the beach...

We hadden vandaag heel lekker weer, perfekt voor een strandwandeling...Nooo.... I am NOT sleepy at all ... I just got some sand in my eye...
Neeee.... Ik ben helemaal niet moe.... Ik heb alleen zand in mijn oog...

Progress on the Entrelac Scarf

I have knitted away two balls of mini-mochi and the scarf now measures aproximately 70 cm in length.. I am glad I bought 6 balls, so now on one third...

Ik heb 2 ballen Mini-mochi weggebreid en de sjaal is nu ongeveer 70 cm lang..
Ik ben blij dat ik 6 ballen had gekocht, ben nu dan op een derde...

Tuesday, January 1, 2013

Best Wishes

I wish you all 365 days in good health.
365 days filled with joy, creativity, happiness, love and kindness.


(pinterest)

Ik wens jullie allemaal 365 dagen in goede gezondheid.
365 dagen gevuld met plezier, creativiteit, geluk en liefde.