Monday, May 4, 2015

Spring

Spring is in the air!Rhubarb 'champagne'grew very fast and very big
Rabarber 'Champagne' is erg snel erg groot gegroeid

The first harvest of 2015
De eerste oogst van 2015

snapped of about 1/4 of stems, good for 600 grams!
Heb ongeveer een kwart van de stelen geoogst, goed voor 600 gram!