Saturday, September 20, 2014

mini doll


Three weeks ago I enjoyed another dollmaking course with Ineke Gray. After following a course for the 40 cm doll and a course to make the 30 cm doll, I made a 20 cm doll this time.

The course was one full day in which we made the doll and started on her outfit. Finishing the outfit was my 'homework"which I now finished...

Drie weken geleden heb ik weer een cursus bij Ineke Gray gevolgd. Na de cursus voor de  40 cm pop en de 30 cm, maakte ik deze keer een popje van 20 cm.

De cursus duurde een volle dag waarin we het popje maakten en een begin aan haar garderobe. De kleertjes  afmaken werd het 'huiswerk", en dat is inmiddels af!Friday, September 12, 2014

I thought they said 'Rum!'


I did it again! I ran another 10k race!!

Ik heb weer een 10km loop gelopen!!
And the keepsake's that come with it..
..what to do with those? Put them in some drawer to forget about? That would be a shame, as I am kind of proud of the accomplishments...
..and then I came across this on Pinterest!


En de aandenkens die daar bij horen..
...wat daarmee te doen? In een of andere la leggen om ze vervolgens te vergeten? Dat vind ik een beetje zonde, want ik ben best trots op wat ik heb bereikt...
...en toen kwam ik deze tegen op Pinterest!
So, guess what my next crafting project will be..

Dus, 3 keer raden wat mijn volgende project wordt...