Sunday, June 30, 2013

Doll making course II

Today I went to Amsterdam, to follow my second doll making class at Ineke Gray. I joined one of her classes about 1,5 years ago, that time I made this 40cm doll.
Today I made a 30 cm doll.
Tired but satisfied and very proud I went homewards this afternoon.
Again, it has been a wonderful day, chit-chatting with fellow doll makers and working hard to finish our sweetharts.

Vandaag ging ik naar Amsterdam, om voor de tweede keer een cursus poppen maken te volgen bij Ineke Gray. Ik volgde ongeveer 1,5 jaar geleden al een cursus bij haar, toen maakte ik dit 40 cm popje.
Vandaag heb ik een popje van 30cm gemaakt.
Moe maar voldaan en trots op het resultaat keerde ik vanmiddag huiswaards.
Opnieuw was het een heerlijke dag, kletsen met mede poppenmaaksters en hard werken om onze schatten af te krijgen.
This is she, she is wearing underwear mady by Ineke Gray.
Dit is haar, ze draagt ondergoed gemaakt door Ineke Gray.
 
 This is the outfit I made beforehand, the dress is slightly oversized...
 
Dit is de outfit die ik van te voren gemaakt had, haar jurkje is een beetje te groot...
 
Sunday, June 23, 2013

Granny IPad Sleeve

 
 
 
I thought my IPad could do with a stylish self made sleeve...
 
Ik vond dt mijn IPad wel een stijlvol zelfgemaakt hoesje kon gebruiken...
 
 
.. So I started to crochet 24 circles
 
.. Dus begon ik met het haken van 25 rondjes
 
 
.. And then formed them into squares and sewed them all together.
 
.. Daarna er vierkantjes van gehaakt en ze aan elkaar gezet.
 
 
The Ipad in it's 'smart case fit perfectly in the new granny-style sleeve!
 
De Ipad in z'n 'smart case' past perfect in de nieuwe granny-stijl hoes!
 


Monday, June 17, 2013

My cat and my IPad...

This was just too funny not to share..
Here is my cat, Siepie, having fun on the IPad...

Dit was te grappig om niet te delen..
Hier is mijn kat, Siepie, aan het spelen op de IPad..

Saturday, June 8, 2013

Home made jam

 
 
This week I made Strawberry - Rhubharb jam !
 
The Rhubharb came from my allotment, the plants I bought at the Garden Fair earlier this year were doing very well, so I was already able to harvest some stems.
Looking for recipes, I stumbled on "Rhubarb-Strawberry Jam, which sounded delicious, so off I went..
 
ZELFGEMAAKTE JAM
 
Deze week heb ik Aarbei-Rabarberjam gemaakt !
 
De Rabarber uit eigen (volks)tuin, de planten die ik eerder dit jaar op het Tuin evenement kocht, deden het zo goed dat ik er al wat stengels van kon oogsten.
Zoekend naar recepten, kwam ik "Rabarber-Aarbeien Jam"tegen, dat leek me lekker, dus daar ging ik..
 
 
 

 
I cut the rhubharb in tiny pieces and cooked it in the juice of one orange.
When it turned into a pulp, I added the (shop bought..) strawberries.
Once the strawberries were soft (and the kitchen smelling after bubblegum) I added 500 grams of jam setting sugar and the juice of one lemon. Brought all to a boil, boiled for just one minute and then poored into sterillised jars.
(I used about one third Rubharb, two thirds of Strawberries, total weighing 1250 grams)
 

De Rabarber sneed ik in kleine stukjes en heb ik vervolgens gekookt in het sap van een sinaasappel.
Toen dat een prutje was, heb ik de aardbeien (uit de winkel) er aan toegevoegd.
Na dat de aardbeien zacht waren gekookt (en de keuken naar Bublegum rook), heb ik er 500 gram geleisuiker 'speciaal'(van Gilze) en het sap van een citroen aan toegevoegd. Het geheel weer aan de kook gebracht en een minuut door laten koken. Daarna het goedje in gesterilliseerde potjes gegoten.
(Ik gebruikte ongeveer een derde rabarber en twee derde aardbeien, met een totaal gewicht van 1250 gram)

 

 
 
The jam turned out delicious! A lot sweeter than I had imagined it to be. I will definately be making it again!
 
 
De jam is heerlijk geworden! Een stuk zoeter dan ik had verwacht. Ik ga het zeker vaker maken!