Saturday, March 31, 2012

Sunset Bath

Bad met zonsondergang

I worked very hard at the allotment today. In the public part of the park, I cut wild Bramble bushes.
Now my legs are fully covered in scratches from the thorns, they pierced through my jeans!
So, I thought I deserved a bath.... at sunset...

Heel hard gewerkt in de volkstuin vandaag. In het openbare gedeelte van het park wilde bramen gesnoeid.
Nu zitten mijn benen vol met krassen van de doorns, ze staken zelfs door mijn spijkerbroek!
Dus, Ik dacht dat ik wel een bad verdiend had... bij zonsondergang...My view:

Mijn uitzicht:


And now it is time for a big cup of tea, and a DVD..

En nu is het tijd voor een grote kop thee, en een DVD..

Beachy wreath

Strandachtige kransAnother project finished!
(Kits by Het Kleine Atelier)

Weer een projectje af!
(Werkpakketjes van Het Kleine Atelier)
Tuesday, March 27, 2012

Cuttings

StekjesTwo years ago, I planted Chocolate-Mint at my allotment. I was really fond of it, and at the end of last summer I took some cuttings from the plant, as I also wanted to grow it on my roofgarden.
Unfortunatley the cuttings died last winter.
When I did not see any new growth of the mint in the allotment, I was afraid the motherplant also died due to the frost earlier this year.
Yesterday,  I discovered tiny plants, widely spread around the spot where I originally planted it. I dug one of the runners up and there I had instant rootcuttings! Tiny little Chocolate-Mint plants with their own little rootsystems, ready to re-plant.
I cut them off the runner and put them in pots. Now they are in my greenhouse, to grow on a bit more before I plant them in one of those balcony planter boxes. I am intending to grow a lot more herbs at home, which makes more sense than having them at an allotment 10Km away from my kitchen... right?

Twee jaar geleden heb ik een chocolade-munt geplant op de volkstuin. Ik was er gek op, dus heb ik er aan het einde van de zomer vorig jaar stekjes van geknipt, omdat ik de munt ook graag op mijn dakterras wilde laten groeien.
Helaas zijn de stekjes van de winter dood gegaan.
Toen ik geen jonge groei zag in de volkstuin, dacht ik dat de moederplant ook was dood gegaan door de vorst eerder dit jaar.
Gisteren ontdekte ik heel kleine plantjes, ver verspreid van de originele plek waar ik de plant oorspronkelijk had neergezet. Ik heb een van de uitlopers opgegraven; en daar waren instant kleine stekjes!
Heel kleine Chocolade-Munt plantjes, met hun eigen kleine wortel stelseltjes, klaar om te verplanten.
Ik heb ze van de uitloper geknipt en in kleine potjes gezet. Ze staan nu in mijn kas, om een beetje meer te groeien voor ik ze in een balkon bak plant. Ik wil meer kruiden thuis gaan kweken, lijkt me een stuk handiger dan in de volkstuin, 10 km van mijn keuken... toch?
Childhood memories

JEUGDSENTIMENT

As a child I used to play with a wicker doll stroller that was passed down to me by my youngest auntie...after serving it's duty, it ended up at my parent's attic. Years later, when my cousins were born, my mum re-decorated the stroller and we passed it down to auntie's daughters.
Now that the cousins are teenagers and the stroller was stored at an attic again, my auntie asked me the other day if I would like to use it for the dolls... Ofcourse I could not resist, so I picked it up yesterday.
I am picturing a mini quilt, a mini granny square blanket...

Toen ik klein was, speelde ik met een rieten poppenwagentje dat van mijn jongste tante was geweest... na de bewezen diensten, belandde het wagentje bij mijn ouders op zolder. Jaren later, toen mijn nichtjes werden geboren, heeft mijn moeder het wagentje opnieuw bekleed en hebben wij het weer doorgegeven aan de dochters van mijn tante.
Nu mijn nichtjes tieners zijn, stond het wagentje weer ergens op zolder, tot mijn tante mij van de week vroeg of het misschien  leuk zou zijn voor de poppen... natuurlijk kon ik geen nee zeggen, dus heb ik het gisteren opgehaald.
Ik zie het al voor me: een kleine mini quilt, een klein gehaakt dekentje..Today I was at one of my favorite shops: Dille & Kamille, where I found this cute doll's blanket-and-pillowcase set , for only  EUR 3,50! So for the time being, the stroller is decorated. I do intend to make a mini quilt for it, but now I do not have to hurry...

Vandaag was ik in een van mijn favoriete winkels: Dille & Kamille, ik kwam daar dit schattige poppen-dekentje-en-kussensloopje tegen voor maar EUR 3,50! Dus, voor nu is het wagentje aangekleed. Ik ben wel van plan er een mini quiltje voor te gaan maken, maar nu hoef ik niet te haasten...
No, this is not for you..

Nee, dat is niet voor jou..Oh, and the reason I was at  Dille & Kamille, was to buy wooden pegs, to organise my ribbons...

Oh, ja, ik was bij Dille & Kamille voor ouderwetse houten knijpers, om mijn lintjes op te ruimen...

 
Before    //    Vóór
 
After    //    NaWednesday, March 21, 2012

A new pair of socks

Een paar nieuwe sokken

I finished the pair of socks that were hiding in the knitting basket!
The pattern I followed can be found here: Knitty - Back to Basics

Ik heb het paar sokken dat verstopt lag in de breimand afgemaakt!
Het patroon kan je hier vinden: Knitty - Back to Basics

Saturday, March 17, 2012

Spring cleaning

Voorjaars schoonmaak

Cleaned my roofterrace greenhouse today, both inside and out...ready for the seedlings to grow up in!

Vandaag de kas op mijn dakterras schoongemaakt, van binnen en van buiten... klaar voor de zaailingen om in op te groeien!

The revival of forgotten projects (part one)

Vergeten projectjes nieuw leven in blazen (deel 1)

With all the knitting, dollmaking, crocheting and gardening (besides my full-time job) keeping me busy, I kind of forgot about some cross stitch projects that where hiding in a dark place for some time a couple of years now...

Met al het breien, poppen maken, haken en tuinieren (naast mijn full-time baan) waar ik zoet mee ben, was ik een beetje vergeten dat er al een tijdje een paar jaar wat borduurprojectjes in een donker plekje verstopt lagen...

Some where fully stitched and just needed a finish or frame, some needed some embellishments to be sewed on, some needed just a couple rows of stitches. I worked quite some time on some of the projects back then, so I felt it was a bit of a shame not to properly finish them. So...

Sommigen waren al helemaal geborduurd en moesten alleen nog afgewerkt of ingelijst, op sommigen moest nog een bedeltje of knoopje genaaid, van sommigen hoefde alleen nog maar een paar rijtjes geborduurd te worden. Aan sommige projectjes heb ik toentertijd best lang gewerkt, dus vond ik het zonde om ze niet mooi af te werken, dus..
 
This...                              Dit...
 
Became this!!                                                 Werd dit !!
  
This..                                       Dit.. 


Became this!!                         Werd dit!!

This..                              Dit..


Became this!!                        Werd dit!!

This..                     Dit..


Became this!!                           Werd dit!!


This..                      Dit..


Became this!!                 Werd dit!!

What is left are three projects,  two projects half way down and one still far from completion.
I have sorted them out and put them in zip-bags, ready to work on if I feel like it.

Wat overbleef waren drie projectjes, twee projecten die voor de helft af zijn en eentje die nog lang niet af is. Ik heb ze uitgezocht en in tasjes gedaan, klaar om aan te werken wanneer ik daar zin in heb.

           
        Monday, March 12, 2012

FLU !

Got the flu! For three days already. First two days I almost entirely spend in bed, today I installed myself on the sofa. Fortunately I am in good company:

Heb griep! Al drie dagen. De eerste twee dagen heb ik vrijwel alleen maar op bed gelegen, vandaag heb ik mezelf op de bank geinstalleerd. Gelukkig ben in goed gezelschap:


Friday, March 9, 2012

Seedlings

Slowely but surely the seeds are germinating.

Langzaam maar zeker zijn de zaadjes aan het ontkiemen.

 
 

Thursday, March 8, 2012

New project


It was not my intention to start a new project, I had actually told myself not to start any new hooky or knitty project before finishing at least one of the hooky / knitty I have in progress...
But I could not resist...
Last week mum and I went to a yarn shop in our area that held a closing sale. Unfortunate to see another yarnshop closing down, but for us a lucrative way to stock up...

I always wanted to crochet a granny square throw. At the shop I spotted this machine-washable chunky cotton-mix in 'my'colours, so I took the opportunity to buy a heap of skeins against 40% off, to start off a long term project..

Het was niet mijn bedoeling weer aan een nieuw projectje te beginnen. Eigenlijk had ik tegen mezelf gezegd niet met een nieuw haak of brei project te beginnen voor ik minstens een haak / brei projectje af zou hebben.
Maar ik kon het niet weerstaan...
Vorige week zijn mams en ik naar een wolwinkeltje geweest dat opheffingsuitverkoop hield. Jammer dat er weer een wol winkel verdwijnt, maar voor ons een voordelige manier om een voorraadje in te slaan.

Ik wilde altijd al eens een 'granny square' sprei haken. In de winkel zag ik deze machine-wasbare dikke katoen-mix in 'mijn' kleurtjes, dus greep ik mijn kans om een hele berg bollen tegen 40% korting te kopen, om aan een lange termijn project te beginnen..Someone wants attention:
Iemand wil aandacht:


meow!

Thursday, March 1, 2012

Forgotten vegetable

In Holland, these are considered a 'forgotten' vegetable: Parsnips.
Except around Christmas time, you will not find them at the vegetable department of regular supermarkets.
When you do find them, often they are not fresh and really expensive.

When I cleared the vegetable beds this week, I was surprised to dig up Parsnips!
I had totally forgot about them. The last time I went to the allotment, all was covered in snow, and I did not expect to find any vegetables left. I forgot about a 'forgotten' vegetable..

Hier in Nederland wordt het als 'vergeten' groente beschouwd: Pastinaak.
Behalve rond kersttijd vind je ze niet op de groente afdeling van de normale supermarkt.
Als je er wel tegen aan loopt, zijn ze vaak niet vers en erg duur.

Toen ik deze week de moesbedden opruimde, was ik verbaasd dat ik Pastinaken opgroef!
Ik was ze straal vergeten. De laatste keer dat ik op de volkstuin was, was alles bedekt met sneeuw en verwachtte ik geen groentes meer aan te treffen. Ik was een 'vergeten' groente vergeten..

Not an appetising sight
Ze zien er niet echt smakelijk uit
Washed, now they look a bit more edible.
Gewassen, nu zien ze er meer eetbaar uit.
Together with winter-carrot, potato, rosemary, thyme, honey and olive oil... that's a better sight!
Samen met winterpeen, aardappel, rozemarijn, tijm, honing en olijfolie, dat ziet er beter uit!
Roasted in the oven, it was yummy!
Gebakken in de oven, het was lekker!