Wednesday, July 29, 2015

crochet shawl II

A year ago, I crocheted this shawl from yarn made by wolcafe in turqoise/lime.

The last time my mum and went to a crafts fair I purchased the same yarn from in brown-pink tones. It lay in my stash for quite some time until I grabbed it two months ago and here it is... shawl number two!

Vorig jaar haakte ik deze omslagdoek van garen van wolcafe in turqoise/lindegroen

De laatste keer dat ik met mijn moeder naar de brei-en haakdagen in Zwolle was, kocht ik hetzelfde garen maar dan in bruin / fuchsia. Het heeft een tijdje in mijn voorraad gelegen, tot ik het twee maanden geleden opdiepte, en hier is... omslagdoek nummer twee!
strawberry rhubarb jam

Recently I made the first jam of this year's produce. The rhubarb at my allotment did very well this year; I harvested about 2 kilograms in total!
With a part of it and some shop bought strawberries (sorry for cheating a bit there) I brew one of my favorite jams.

Onlngs heb ik de eerste jam van het jaar met opbrengst van mijn tuintje gemaakt. De rabarber deed het dit jaar heel goed; ik heb in totaal wel 2 kilo kunnen oogsten!
Met een deel daarvan en aardbeien van de groenteboer (sorry... moest daar even valsspelen) brouwde ik een van mijn favoriete jams.