Sunday, August 17, 2014

Goodbye Summer

This afternoon I was changing my thin summer duvet for the thicker one, while it was raining cats and dogs outside. Summer seems to have ended. What is that, with 'time' lately? It goes by so very quickly, as if someone has hit the fast forward button (well, except for weekdays between 9 and 5 that is...).

I have enjoyed a lovely summer, have been quite busy with all sorts of things; time to catch up!

I was off for two weeks in july, which were very well spent...


Vanmiddag was ik mijn dunne dekbed aan het omruilen voor het dikkere terwijl het buiten keihard regende.... de zomer lijkt voorbij. Wat is dat toch met 'tijd' tegenwoordig? Het gaat zo snel voorbij, alsof iemand de doorspoel-knop heeft ingedrukt (nou ja, behalve door de weeks tussen 9 en 5 dan...)

Ik heb genoten van deze zomer, ben druk geweest met van alles en nog wat, tijd om bij te praten!

In juli was ik twee weken vrij, en die heb ik goed gespendeerd..Went to the beach

Naar het strand geweest


not just worked in the allotment; but had some time to just sit and enjoy it too!

Niet alleen in de volkstuin gewerkt, maar  ook lekker zitten genieten!


Making Loom bracelets (yep... me too)

Loom armbandjes maken (yep... ik ook)

 


Enjoyed great food (and drinks..)

Genoten van heerlijk eten (en drinken...)Participated in my first 10k run and finished it in a repectable time ...

Meegedaan aan mijn eerste 10km loop en gefinished in een respektabele tijd...
Harvested summer fruits from the allotment, and made them into jam

Zomerfruit geoogst  in de volkstuin, en er jam van gemaakt
 

Retired my car and replaced it with a younger, economical and less poluting one

Mijn auto met pensioen gestuurd en vervangen door een jonger, zuiniger en mileuvriendelijker exemplaar

Hard work at the allot paid off

Hard werk op de volkstuin werd beloond
 
Furthermore I did some knitting, but too slow to show the results..
And, ofcourse,  read some books on the e-reader which I am still very fond of..

That's it for now, I hope I can show you my current knitting project soon!


Verder heb ik nog wat gebreid, maar te langzaam om resultaat te laten zien..
En, natuurlijk, wat boeken gelezen op de e-reader, waar ik nog steeds gek op ben..

Dat was het voor nu, ik hoop dat ik je snel mijn huidige brei projectje kan showen!