Tuesday, June 19, 2012

Homemade Pistou (recipe)A couple of weeks ago I brought home a small pot of Pistou from a fair and I really loved it!
Pistou is the French equivalent of Pesto (which is Italian) and traditionally used in Vegetable soup (Soupe au Pistou) recipe's for the SOUP you can find here or here. But it is also great to dip freshly baked french bread, or stir a tablesoon through cooked vegetables, or through pasta. When the pot of Pistou was finished, I wanted to make it myself...
Pistou means 'pounded' and it should be made by hand with pestle& mortar... To be honest, I used my little blender...

So here is the recipe:

95g of raw hazelnuts
30g of fresh basil leaves
1 (big) clove of garlic
1/2 tbsp sea salt
Freshly ground pepper
Extra vierge olive oil

Roast the hazelnuts in a skillet with a little olive oil.
Once they turned golden-brown, let them cool down. After that, throw them in your mortar or kitchen machine and grind them.
Add the basil, garlic, pepper and salt and grind again.
Stir in the olive oil until you get a bit of a runny paste.

Bon Apetit!

Zelfgemaakte Pistou

Een paar weken geleden bracht ik een potje Pistou mee naar huis van een fair en ik was er gek op!
Pistou is de Franse versie van Pesto (is Italiaans) en traditioneel gebruikt in groentesoep (Soupe au Pistou)
Recepten voor de soep kun je hier en  hier vinden. Maar het is ook erg lekker om vers gebakken stokbrood te dippen, of om een theelepeltje door gekookte groenten te roeren, of door pasta. Toen het potje Pistou leeg was, wilde ik het zelf maken...
Pistou betekend 'gestampt' en het zou eigenlijk met de hand gemaakt moeten worden in een vijzel... Om eerlijk te zijn heb ik mijn kleine blender gebruikt...

Dan hier het recept:

95g rauwe hazelnoten
30g verse basilicum blaadjes
1 (groot) teentje knoflook
1/2 theel. zeezout
Vers gemalen peper
Extra vierge olijfolie

Rooster de hazelnoten in een koekepan met een beetje olijfolie.
Als ze goud-bruin van kleur zijn, laat je ze wat afkoelen. Daarna strooi je ze in een vijzel of keukenmachine en maal ze fijn.
Doe de bailicum, knoflook, peper en zout erbij, en maal weer.
Roer de olijfolie erdoor tot het een stroperige pasta is.

Bon Apetit!Saturday, June 16, 2012

Gardening


Gardening should have a positive impact on one's mental health. It is supposed to be soothing, relaxing and a way to clear one's mind.
NOT TODAY... I got really annoyed with gardening today. Due to the contiuous wet weather we have, the weeds are really growing too fast to manage them, and on the other hand, the slugs are having a feast on my sowed and carefully planted-out vegetables. Frustrating..


Tuinieren

Normaal gesproken zou tuinieren een posistieve invloed hebben op iemands mentale gezondheid, het zou kalmerend, rustgevend en een manier om de gedachten vrij te maken moeten zijn.
MAAR VANDAAG NIET... Ik ben echt geirriteerd geraakt van het tuinieren vandaag. Door het aanhoudend natte weer, groeit het onkruid zo hard dat het niet meer bij te houden is, en aan de andere kant hebben de naatktslakken een feestmaal aan de door mij gezaaide, of voorzichting uitgeplante groenten. Frusterend...


Before   (Voor)

Na (after)
Before      (voor)
After   (Na)

The Zucchini I planted out for the second time this season, got eaten again!
De Courgette die ik voor de tweede keer dit seizoen had uitgeplant, is weer opgegeten!

Same happened to the beans...
De bonen is hetzelfde overkomen


Happy to see that the Plum-tree is doing it's best!
Leuk om te zien dat de pruimenboom z'n best doet!

Sunday, June 10, 2012

And before you know it.. it's sunday eveningA full weekend off; with my 'irregular-hours-job' such is a luxury!

Saturday
Saturday I went to the allotment; cleared the vegetable beds from weeds again, planted out beans and zuchini's (second attempt - hopefully the slugs will leave them alone this time) and mowed the grass.
It was still a bit stormy and now and then I had to shelter against the rain. Heavy winds had tortured the garden a bit the last days. Fortunately no serious damages, just the peas that were windswept and the plum tree lost a third of it's crop.

EN VOOR JE HET WEET IS HET ZONDAGAVOND

Een heel weekend vrij; met mijn 'onregelmatige-tijden-baan' zoiets is een luxe!

Zaterdag
Zaterdag ben ik naar mijn volkstuintje gegaan; de groente bedden weer ontdaan van onkruid, bonen en courgettes uitgeplant (tweede poging - hopelijk blijven de naaktslakken er deze keer vanaf) en het gras gemaaid.
Het was nog een beetje winderig en zo af en toe moest ik even schuilen tegen de regen. Sterke wind heeft de tuin geplaagd de afgelopen dagen. Gelukkig geen ernstige schade, alleen de doperwten die platgewaaid waren en de pruimenboom heeft een derde van de pruimen verloren.In the evening I picked up a knitty project, WITH CABLES !!! I recently 'discovered' cable knitting, I always thought it to be too dificult for me to understand; but once you start and get used to the cable needle; it is actually just as simple as knit-purl.
As always, my cat curled up against me...

's-Avonds heb ik er een brei projectje bij gepakt, MET KABELS !!! Onlangs ondekte ik kabels breien, ik heb altijd gedacht dat dat te ingewikkeld voor mij zou zijn, maar als je eenmaal begint en gewend raakt aan de kabel naald; is het net zo simpel als recht-averecht
Zoals altijd, kroop ook nu mijn kat tegen me aan...


Sunday
Last tuesday I bought one of those  'Clooney-Coffee' machines (Nespresso) I was given generous gift coupon which I wanted to spend it on something that I normally just would not buy for myself
So this morning started with cofffee-deliciousness...

Zondag
Afgelopen dinsdag heb ik een 'Clooney-Koffie' apparaat (Nespresso) gekocht. Ik had een leuke waardebon gekregen, waar ik iets van wilde aanschaffen dat ik anders niet voor mezelf zou kopen.
Dus, vanmorgen begon met koffie-lekkers...And this afternoon, after some housekeeping, I completed a 3Km run-walk-run around a small (artificial) lake nereby!

En vanmiddag, na wat huishoudelijke taken, heb ik een rondje van 3Km rennen-wandelen-rennen om een recreatieplas in de buurt gemaakt!Thursday, June 7, 2012

Allotment-green

It has been quite a wet month; may.
And it shows in the garden.
Slugs ate my little zucchini and pumpkin plants... entirely!
And... grasses and weeds grow faster than the blink of an eye!

An impression of my allotment last week;

VOLKSTUIN-GROEN
De maand Mei is best nat geweest.
en dat kun je zin in de tuin.
Naaktslakken hebben mijn kleine courgette- en pompoen plantjes opgepeuzeld... compleet meet wortel en al!
En... grassen en onkruid groeien sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen!

Een overzichtje van mijn volkstuintje vorige week;


Chives in bloom
Bieslook in bloei


The ladies' mantle (Alchemilla Mollis) overgowing the frost-bitten Hydrangea's
And the Bramble, Loganberry and Raspberry slowely but surely creaping up the pergola.

De Vrouwenmantel die de door vorst beschadigde hortensia's overwoekert.
en de Braam, Loganbes en Framboos die langzaam maar zeker de pergola opkruipen.The Rubharb that I moved this spring.
De Rabarber die ik dit voorjaar had verplaatst.


Vegetable beds with peas and sweetcorn.
Groentebedden met erwten en zuikermais.


This is a small area at the back of the allotment. Is supposed to be a wildflower meadow, I have sown a wildflower mix, but so far all that has come up is these grasses that I did not sow!

Dit is een klein stukje achter mijn tuin. Het moet een wilde bloemen weide voorstellen, ik had een wilde bloemen mengsel gezaaid, maar alles wat opkomt zijn deze grassen, die ik nou juist niet had gezaaid!


Allotment green !

Volkstuin - groen!