Saturday, December 29, 2012

Happy Weekend
Enjoying the weekend with the latest editions of my favorite magazines... and fairtrade chocolate...

Genieten van het weekend met de laatste edities van mijn favoriete tijdschriften... en fairtrade chocola..

Saturday, December 22, 2012

Monkey Business


After knitting the dragon (see here) by 'ZijMaaktHet' I now finished this adorable little monkey.
Just as the little dragon, the pattern of the monkey is ingenious! No seems, practically no sewing, all knitted in the round!


Na het breien van het draakje (zie hier) van 'ZijMaaktHet', heb ik nu het aapje gebreid.
Net als bij het draakje, is ook dit patroon weer geniaal, er zijn geen naden en het aapje is geheel rond gebreid!


Let's see if I can resist the temptation of casting on another 'ZijMaaktHet' creation...
I should really finish the entrelac scarf (see here) this winter....

Eens kijken of ik de verleiding kan weerstaan om een ander  'ZijMaaktHet' ontwerp op te zetten..
Ik zou eigenlijk de entrelac sjaal (zie hier) deze winter af moeten maken...

 
 
Matching dungarees..
 
Bijpassende tuinbroek...

Wednesday, December 19, 2012

Poor Siepie-cat

Last week I had to take my cat Siepie to the vet.
I discovered there was someting wrong with one of her front paws, but, stubborn as she is, she would not let me check it, so I made an appointment with the vet.
In the past 15+ years she is with me, she has been to the vet only two twice before, so the both of us are not really experienced and both of us were a bit nervous.
So, after putting her in her transportcage we drove off...
She meowed the entire way.
When it was our turn to meet the vet, she turned into a ferrocious little monster and did not allow the vet to touch her... she was in total panic, hissing, growling, biting, lashing out...All they could do was clipping her nails on her hind paws, but the front paws where a no-go area... So... the vet told me the only way to check her front paws would be to sedate her.
For that I had to return the next morning and had to make sure that Siep would not have had anything to eat that night. I was not feeling too happy about this news; She is an old lady (at least 16 years old) and the sedation could pose a risk (although they assured me a dozen times they would only sedate her very very lightly) plus I had to get her in that transportcage again...

The next morning, when I was in the shower, she miraculously fell asleep in her transportcage, so all I had to do was close the little door. And then I dropped her off..
I went to work after that but I was very nervous throughout the day. I had asked the vet's assistant to call me if anything went wrong.. twice.. or maybe three times? They ensured me  that I would receive a phonecall if there was anything wrong with Siep. If all went well, I had to call them in the afternoon to check at what time I could pick her up again. All day I clutched to my mobile phone, checking for any lost calls every 15 minutes. But it never rang. In the afternoon I called the vet's office and they told me everything had gone well, there were two toe nails that were overgrown, but they clipped everything and the little princess was fine again, so I could pick her up an hour later..
When I entered the waiting room, I could already hear her meouw somewhere in one of the rooms. Then the assistant brought her in her transportcage to me, all hissing and angry, until she heard my voice. Once at home everything was fine and now she is her (good?) old self again!

 

Arme Siepie - kat

Vorige week moest ik met mijn kat Siepie naar de dierenarts.
Er was iets mis met een van haar voorpootjes, maar eigenwijs als ze is, liet ze mij er niet naar kijken.
Dus, een afspraak met de dierenarts gemaakt.
In de afgelopen 15+ jaar dat ze bij mij is, is ze pas twee keer eerder naar de dierenarts geweest, dus wij hebben er allebei niet veel ervaring mee en waren allebei een beetje nerveus.
Dus, na haar in haar transportkooitje gelaten te hebben reden we weg.
De hele weg zat ze naast mij te mieauwen...
Toen we aan de beurt waren bij de dierenarts, veranderde ze in een bloeddorstig klein monstertje, helemaal in paniek, blazen, grommen, bijten, meppen. Het enige dat de dierenarts kon doen was haar nageltjes van haar achterpootjes knippen, de voorpootjes waren verboden gebied.
De dierenarts vertelde mij dat de enige manier om haar te kunnen onderzoeken, haar onder een 'roesje' brengen zou zijn.
Daarvoor moest ik haar dan de volgende ochtend weer brengen. En dan mocht ze die nacht niets eten. Ik was niet heel blij met dat nieuws, een 'roesje' kan risicovol zijn bij een oudere kat (ze is al minstens 16..) maar de dierenarts verzekerde mij wel een keer of zes dat ze echt een heel licht roesje zou krijgen. Haar weer in het transportkooitje krijgen zag ik ook tegen op.

De volgende ochtend, was ze terwijl ik onder de douche stond in haar transport kooitje gekropen, en er ook nog in in slaap gevallen. het enige dat ik hoefde te toen was het deurtje sluiten!
Toen heb ik haar weggebracht... Die dag moest ik werken, maar ik was de hele dag nerveus. Ik had de dierenartsassistente wel drie keer gevraagd mij alsjeblieft te bellen als er iets mis zou zijn met Siep, en zij heeft mij op het hart gedrukt dat te doen. Dus de hele dag liep ik met
 mijn mobiele telefoon omklemt in de rondte, ieder kwartier keek ik of ik geen oproep had gemist.
's-Middag's mocht ik bellen, gelukkig was alles goed gegaan; er waren twee nageltjes doorgegroeid. Ik mocht haar een uur later op halen.
Toen ik in de wachtkamer zat, hoorde ik Siep al mieauwen vanuit een andere kamer. Toen de assistente haar in haar kooitje bij me bracht, blies ze boos naar haar, tot dat ze mijn stem hoorde.
Eenmaal thuis was alles goed en ze is inmiddels weer haar oude vertrouwde zelf!

 

Saturday, November 24, 2012

X-Large DollLast year, my aunt gave me al her doll making supplies, as she was no longer making dolls.
Amongst the stash was a half- finished "Grote-Gijs" which was a kit for making a large chubby boy doll.
Years ago, my mum gave me a "Gijs" kit as well, it was one of the first dolls I made, a chubby boy with spikey hairs that my mum knitted him (as -back then -  I had no clue how to knit)

X- Large pop
Vorig jaar kreeg ik van mijn tante haar popen-maak spullen, omdat zij niet langer poppen meer maakte. Tussen de voorraad zat een half afgemaakte "Grote Gijs", een pakket voor het maken van een bolle jongenspop.
Jaren geleden kreeg ik van mijn moeder ook dit pakket, ik maakte er toen een heel bolle jongenspop van, met stekeltjeshaar dat mijn moeder voor hem breidde (omdat ik - toen - geen idee had hoe ik moest breien)


I wanted to experiment with this doll's face, so I did a small facial reconstruction, in order to make a nose

Ik wilde een beetje experimenteren met het gezichtje van deze pop, dus deed ik een kleine ingreep om een neusje te kunnen maken.Also, I decided that the doll would become a girl:

Ook besloot ik dat de pop een meisje zou worden:


I like the way she turned out, especially her face worked out the way I pictured it, but, I have to admit that I prefer making smaller dolls, so I think this will stay a one-off only..

Ik vind dat ze leuk is geworden, vooral haar gezichtje is geworden zoals ik het voor me zag, maar ik moet toegeven dat ik liever kleinere popjes maak, dus ik denk dat dit een eenmalig is...

Saturday, November 17, 2012

A grey autumn day

Perfect for a woodland walk.

I brought my new (actually second-hand, but new to me) DSLR-camera with me, to get used to it.
Until now almost all photo's on this blog I shot with my iPhone, but no longer!
I have had an SLR camera for years, I took courses in photography and even developed and printed my own B&W's.  But I have not touched my camera for over two years, being unpractical with those 'old fashioned' rolls of film. When a friend offered me to take over his former digital SLR plus extra's, I did not really hestitate...  Here are some of the results of my try-out:

Een grijze herfstdag

Perfect voor een wandeling in het bos.

I had mijn nieuwe (eigenlijk tweede-hands, maar voor mij nieuw) DSLR-camera meegenomen, om er een beetje mee te spelen.
Tot nu toe zijn bijna alle foto's op dit blog gemaakt met mijn iPhone, maar vanaf nu niet meer!
Ik heb al jaren een spiegelreflex camera, heb fotografie cursussen gevolgd en zelfs zelf zwart-wit foto's ontwikkeld en afgedrukt. Maar nu heb ik mijn camera al meer dan twee jaar niet aangeraakt, te onhandig met die 'ouderwetse' foto rolletjes. Toen een vriend mij zijn vorige digitale SLR plus extra's ter overname aanbood, heb ik daar eigenlijk niet over getwijfeld... Hier zijn wat resultaten van mijn testrondje:


PURL; The magic dragonI finished knitting my little magic dragon, designed by Zijmaakthet. I fell in love with the design when I was at the handwerkbeurs some weeks ago. I really enjoyed knitting her. It was quite a challenge for me, as it was the first time knitting a toy. The instructions and photographs in the pattern are really clear and easy to follow. The pattern by Annita wiltschut is absolutely genious! It was amazing to watch "Joris" (name of the pattern) grow into a real toy while knitting, see the head take shape, see shoulders, a tummy and hips grow, fingers, toes...The entire doll is knitted in the round, there is no sewing involved.

PURL (averecht); Het toverdraakje

Ik heb een toverdraakje gebreid! het ontwerp is van Zijmaakthet. tijdens mijn bezoek aan de handwerkbeurs een paar weken geleden, werd ik verliefd op het ontwerp. Ik heb haar met heel veel plezier gebreid. het was weer een uitdaging voor mij, voor het eerst een knuffelbeest te breien.
De instructies en foto's in het patroon zijn heel duidelijk en makkelijk te volgen. Het patroon van Annita wiltschut is echt geniaal! Het was echt geweldig om te zien hoe "Joris" (de naam van het patroon) groeide tot een echte knuffel onder het breien, hoe het hoofdje vorm kreeg, hoe schouders, een buikje, heupen, vingers, tenen groeiden... Het hele beestje is rondgebreid, en er is niets aan elkaar genaaid.
My little dragon is knitted with Schoppel-Wolle "Zauberball" (hence the 'magic' dragon) colour "Blasser Schimmer" . I have knitted her on size 2 needles. She is 32 cm from top to toes.
The "Zauberball" wool (Stärke 6) was a ball of 150 gramms. I have 90 gramms left.

Mijn kleinde draakje is gebreid van Schoppel-Wolle "Zauberball" (vandaar 'tover' draakje) kleur "Blasser Schimmer". Ik heb haar gebreid op naalden maat 2. Ze is 32cm lang, van puntje tot teen.
De "Zauberball" wol (Stärke 6) was een bol van 150 gram. Ik heb nog 90 gram over.
As I really enjoyed knitting this little creature, I am afraid I will be casting on any of the other Zijmaakthet designs very soon...

Omdat ik het erg leuk vond dit beestje te breien, ben ik bang dat ik binnenkort een van de andere Zijmaakthet ontwerpen ga opzetten...


Oh, a free pattern of a small bear by Zijmaakthet can be found on Ravelry
I have to warn you... knitting these creatures can be addicting...
Enjoy!

Oh ja, een gratis patroontje van een klein beertje van Zijmaakthet kan je op Ravelry vinden
Ik moet je waarschuwen... het breien van deze beestjes kan verslavend werken...
Veel plezier!


Sunday, November 4, 2012

Knitting Entrelac

Last week, at the crafts fair, I bought some wool and a new circulair needle to, for the firt time ever, start knitting an entrelac scarf.
I had seen one years ago and really liked it, but I did not understand the technique and thought it was too complicated for me.

Entrelac breien

Vorige week kocht ik op de handwerkbeurs wol en een rond-brei naald om, voor het aller-eerst, en entrelac sjaal te breien.
Jaren geleden zag ik eens zo'n sjaal en ik vond 'm erg leuk, maar, omdat ik de techniek niet begreep dacht ik dat het te ingewikkeld zou zijn voor mij.

TA  - DAH !!!!

I have to tell, it did seem very strange at first... After casting on and knitting the first triangles I thought I completely messed up, but went on and after a while I got it! It is not as diffificult as I thought it would be, but... it is not a quick knit... turning the work A LOT
I use this Ravely pattern. If you want to give it a go, below Youtube turorial gives you a very good explanation of the technique:


Ik moet zeggen, het was erg vreemd in het begin... Na het opzetten en het breien van de eerste driehoekjes dacht ik dat ik de hele boel had verpest, maar ik ging door en na een tijdje had ik het door! Het is niet zo moeilijk als ik dacht, maar.... het breidt niet echt snel, omdat het werk HEEL VAAK gedraaid moet worden
Ik gebruik dit Ravelry patroon. Mocht je het willen proberen, onderstaand Youtube filmpje geeft een heel duidelijke uitleg van de techniek:

Saturday, November 3, 2012

A doll from start to finish

This week I finished a doll I made for a special friend.
When I started the doll, I thought it would be nice to document the progress.

Een pop van begin tot eind

Deze week legde ik de laatste hand aan een pop die ik voor een lieve vriendin heb gemaakt.
Toen ik begon aan deze pop, leek het mij leuk om de voortgang te fotograferen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First of all, I start off with winding wool into a very hard ball, this will become the doll's head.

Als eerste begin ik met het wikkelen van wol tot een harde bal, voor het hoofdje van de pop.
Then, the ball goes into tricot tube, which I bind off very thight

Daarna gaat de bal in tricot buis en bind in het stevig af.After that, I take a very though yarn to make the eye-line and cheeks

Daarna neem ik een heel stevige draad waarmee ik de oog-lijn en wangen maak.


From skin-coloure tricot I sew the part for the head and body and the limbs.

Van huid kleurige tricot naai ik het deel voor het hoofdje en lijfje en de ledematen.


The head is put into the skin coloured tricot and the body and limbs are filled with wool.

Het hoofdje gaat in de heudkleurige tricot en het lijfje en ledematen worden gevuld met wol.
I embroidered the eyes and mouth and sew all parts toghether by hand

Ik heb de oogjes en mond geborduurd en alle delen met de hand aan elkaar genaaid.
Time to make the doll's hair. I crochet a wig from mohair.

Tijd om de pop har haartjes te maken. Ik heb een pruikje gehaakt van mohair.Because this doll will have a special hair-do, I am creating buns by first making 'donuts' from felt and winding the mohair around them.

Omdat deze pop een speciaal kapsel krijgt, maak ik knotjes door eerst 'donuts' van vilt te maken en daar mohair omheen te wikkelen.After sewing the wig and buns on the head, the doll is finished and in need of some underware...

Nadat het pruikje en knotjes op het hoofje zijn genaaid, is het popje klaar en heeft ze ondergoed nodig...By now I think you can tell this is becoming another Japanese-style doll...
So... time to pick out fabrics for the rest of her clothes. For her 'yukata' I am using original Japanese fabric (actually a cloth napkin)

Ondertussen is al een beetje te zien dat dit weer een popje in Japanse stijl wordt....
Dus... tijd om stofjes vor haar kleertjes te zoeken. Voor haar 'Yukata' gebruik ik een echt japans stofje (eigenlijk een stoffen servet)... And here she is!

... En daar is ze dan!