Saturday, August 31, 2013

Harvest of the day

 
OOGST VAN DE DAG
 
 
Brambles / Blackberries, I planted two tiny little plants two years ago and honeslty did not expect to ever be able to pick this many fruits.
This is already the fourth pick this season  and still there are loads of fruits left, that need to ripen .
 
Bramen; twee jaar geleden plantte ik twee piepkleine plantjes en eerlijk gezegd had ik niet verwacht er ooit zoveel fruit van te kunnen plukken.
Dit is al de vierde pluk dit seizoen en nog hangen er heel veel nog onrijpe bramen.
 
 
...and look at the size of them !
 
... en kijk eens wat een joekels!
 
 
 
 Also my zucchini's are doing very wel:
 
Ook de Courgettes doen het heel goed:
 
 
My mum and I keep on harvesting them.
 
Mijn moeder en blijven ervan oogsten
 
 
Regular visitors
 
Vaste bezoekers

Tuesday, August 27, 2013

How do they make it
I found a video on YouTube showing the production process of the variegated Opal wools, It is a clip from 'Die sendung mit der maus' (it is in german) which was one of my childhood favorite tv shows..
Ik heb een filmpje op YouTube gevonden, waarin wordt uitgelegd hoe de kleurverlopende wol van Opal wordt gemaakt. Het is een filmpje uit "Die sendung mit der maus" (het is in het duits), waar ik als kind graag naar keek

Monday, August 26, 2013

Dragontail

I have started a new knitting project again...
While I still need to finished the entrelac scarf, I started another shawl...
The pattern is based on "Spiral Staircase Shawl" on Ravelry, but I altered it a bit in order to obtain smaller 'teeth'.
The yarn I am using is Noro - Taiyo Sock Yarn, which is a mix of 50% cotton, 17% wool, 17 % polyamide and 16% silk, this colorway is "S6".
Ik ben weer aan een nieuw brei project begonnen..
Terwijl ik nog steeds de entrelac sjaal moet afmaken, ben ik weer aan een sjaal begonnen...
Ik heb het patroon gebaseerd op "Spiral Staircase Shawl" op Ravelry, maar ik heb het een beetje aangepast om kleinere 'tandjes' te krijgen.
Het garen dat ik gebruik is Noro - Taiyo Sock Yarn, een mengsel van 50% katoen, 17% wol, 17 % polyamide en 16% zijde, de kleur is "S6".

Tuesday, August 20, 2013

Sleepytime

 

 
A couple of months ago I found this little dollbed in a right old state in our local thrift shop.
Recently I sanded it and painted it 'cornflower -blue'.
Then, it needed some bedding and I wanted it to have a little mini quilt.
Thus... ta-dah! a mini bed with mini quilt!
 
 

 
Een paar maanden geleden vond ik dit poppenbedje in zielige toestand onze lokale kringloopwinkel.
Onlangs heb ik het geschuurd en "korenbloem-blauw"geschilderd.
Daarna moest er natuurlijk beddegoed bij en vond ik dat er een klein quiltje op moest komen.
Dus.... Ta-taa: eenmaal mini bedje met eenmaal mini quiltje!
 
 
 


Sunday, August 11, 2013

Little rainbow dragon

Knitted another little dragon after a pattern by  zij maakt het;

Weer een draakje gebreid, naar het patroon van zij maakt het; 
 
 
 
This time I used Schoppel-Wolle "Zauberball Crazy" the color is called "Frische Fische"
 
Deze keer heb ik Schoppel-Wolle "Zauberball Crazy"gebruikt, de kleur heet "Frische Fische"
 
 


Saturday, August 10, 2013

Back from a mini break

The past couple of days I have been recharging my battery...by:

De afgelopen dagen heb ik mijn batterij weer opgeladen...door:

 
Cycling through dutch dune landscape
Fietsen door het hollands duinlandschap
 
 
Lying on the beach
Liggen op het strand
 
 
Picking wild brambles (blackberries) and making jam
Wilde bramen plukken en jam van maken
 
 
Shopping...
Winkelen...
 
 
Enjoying (a lot) of good food
Genieten van (veel) lekker eten
 
 
I even had fish nibble my feet!
Ik heb zelfs visjes aan mijn voeten laten knabbelen!