Tuesday, November 24, 2015

Very unique lampInspired by the gurkin-jar lamps that are pretty hot in holland, my dad made me this lamp in this very old jar where my grandmother used to keep her sugar in.Geinspireerd door de "kesbeke"augurkenpot - lampen die momenteel hip zijn, heeft mijn vader voor mij deze lamp gemaakt in een hele oude glazen pot, waar mijn oma vroeger haar suiker in bewaarde.
No comments:

Post a Comment