Monday, April 9, 2012

Revival of the forgotten projects (part two)

VERGETEN PROJECTJES

Finished another! A bit strange maybe; a snowman in Spring, but the colors are quite spring (or easter) -ish.

Weer een af! Een beetje raar misschien, een sneeuwman in de lente, maar de kleuren zijn eigenlijk best lente (of paas) -achtig.

No comments:

Post a Comment