Monday, April 16, 2012

The green green grasses (and herbs) of (at) home...


I have been busy with at the allotment and at my roofgarden at home the past days.
The roofgarden is slowely turning into a small edible garden...

I started last week with cleaning the floor, removed all tiles and re-laid them, scrubbed them...
Then I planted the balcony planters with quite a unusual combination; Herbs and ornamental grasses;

Ik ben de laatste dagen druk geweest op de volkstuin en op het dakterras thuis.
Het dakterras is langzaam aan het veranderen in een eetbaar tuintje...

Ik ben vorige week begonnen met het schoonmaken van de vloer, alle tegels eraf- en weer terug gelegd en daarna flink geschrobt...
Toen heb ik de hangbakken gevuld met een aparte combinatie: kruiden en siergrassen;Re-planted the 'Chocolate Mint' that I wrote about in this post , planted new 'Swiss Mint' and ' Maroccan Mint'... for TEA!

De chocolade Munt waar ik hier over schreef verpot, nieuwe 'Zwitserse Munt' en 'Marokkaanse Munt' geplant.. voor de THEE!


Replaced some plants in my mini-tub-pond (not edible, but I love a water feature, especially with my "Whitchesballs" from Hooimaker ;

Plantjes vervangen in mijn mini-teil-vijvertje (niet eetbaar, maar ik hou van een water ornamentje, vooral met mijn Heksenbollen van Hooimaker ;  The ultimate spring flower; viola's:

Het ultieme lente bloemetje: viooltjes:


Mixed salad leaves in front of the greenhouse;

Gemenge sla voor de kas;Inside the greenhouse:

In de kas:The little corner next to the greenhouse (another "whitches-ball, and magic mushrooms...)
The Hosta's are showing their little noses again and the clematis is about 1m in height now:

Het hoekje naast de kas (en nog een Heksenbol en magische paddestoelen...)
De Hosta's laten hun neusjes weer zien en de clematis is nu ongever 1m hoog:
Then I remembered to check on my solitary bee- house..

Toen dacht ik eraan eens naar mijn metselbijen huis te kijken..
Here a little bucket full of spring, there are bulbs in there which still need to start flowering...

Een emmer vol met lente, er zitten bollen in die nog uit moeten komen...All in all, I am quite happy with my 'outside-space'. All that is lacking is a sunscreen (trying to save up for one) and I would really love to make a bench from reclaimed wood, like these;

Al met al ben ik bet gelukkig met mijn buiten. Wat alleen nog mist is een zonnescherm (ik probeer te sparen voor een) en ik zou heel graag een bank van steigerhout willen maken, zoals deze; 

2 comments:

  1. I love your roof garden - it looks like you are making the most of every bit of space that you have.

    ReplyDelete
  2. Ik vind dit blog.I ben echt blij dat ik deze informatie over bericht gevonden is echt nuttig voor ons. Ik heb zeker deze website, te houden op it.Excellent bericht lief te hebben, zal ik het controleren regelmatig terug om te zoeken naar updates.
    http://goo.gl/feIVj

    ReplyDelete