Thursday, June 7, 2012

Allotment-green

It has been quite a wet month; may.
And it shows in the garden.
Slugs ate my little zucchini and pumpkin plants... entirely!
And... grasses and weeds grow faster than the blink of an eye!

An impression of my allotment last week;

VOLKSTUIN-GROEN
De maand Mei is best nat geweest.
en dat kun je zin in de tuin.
Naaktslakken hebben mijn kleine courgette- en pompoen plantjes opgepeuzeld... compleet meet wortel en al!
En... grassen en onkruid groeien sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen!

Een overzichtje van mijn volkstuintje vorige week;


Chives in bloom
Bieslook in bloei


The ladies' mantle (Alchemilla Mollis) overgowing the frost-bitten Hydrangea's
And the Bramble, Loganberry and Raspberry slowely but surely creaping up the pergola.

De Vrouwenmantel die de door vorst beschadigde hortensia's overwoekert.
en de Braam, Loganbes en Framboos die langzaam maar zeker de pergola opkruipen.The Rubharb that I moved this spring.
De Rabarber die ik dit voorjaar had verplaatst.


Vegetable beds with peas and sweetcorn.
Groentebedden met erwten en zuikermais.


This is a small area at the back of the allotment. Is supposed to be a wildflower meadow, I have sown a wildflower mix, but so far all that has come up is these grasses that I did not sow!

Dit is een klein stukje achter mijn tuin. Het moet een wilde bloemen weide voorstellen, ik had een wilde bloemen mengsel gezaaid, maar alles wat opkomt zijn deze grassen, die ik nou juist niet had gezaaid!


Allotment green !

Volkstuin - groen!
No comments:

Post a Comment