Sunday, June 10, 2012

And before you know it.. it's sunday eveningA full weekend off; with my 'irregular-hours-job' such is a luxury!

Saturday
Saturday I went to the allotment; cleared the vegetable beds from weeds again, planted out beans and zuchini's (second attempt - hopefully the slugs will leave them alone this time) and mowed the grass.
It was still a bit stormy and now and then I had to shelter against the rain. Heavy winds had tortured the garden a bit the last days. Fortunately no serious damages, just the peas that were windswept and the plum tree lost a third of it's crop.

EN VOOR JE HET WEET IS HET ZONDAGAVOND

Een heel weekend vrij; met mijn 'onregelmatige-tijden-baan' zoiets is een luxe!

Zaterdag
Zaterdag ben ik naar mijn volkstuintje gegaan; de groente bedden weer ontdaan van onkruid, bonen en courgettes uitgeplant (tweede poging - hopelijk blijven de naaktslakken er deze keer vanaf) en het gras gemaaid.
Het was nog een beetje winderig en zo af en toe moest ik even schuilen tegen de regen. Sterke wind heeft de tuin geplaagd de afgelopen dagen. Gelukkig geen ernstige schade, alleen de doperwten die platgewaaid waren en de pruimenboom heeft een derde van de pruimen verloren.In the evening I picked up a knitty project, WITH CABLES !!! I recently 'discovered' cable knitting, I always thought it to be too dificult for me to understand; but once you start and get used to the cable needle; it is actually just as simple as knit-purl.
As always, my cat curled up against me...

's-Avonds heb ik er een brei projectje bij gepakt, MET KABELS !!! Onlangs ondekte ik kabels breien, ik heb altijd gedacht dat dat te ingewikkeld voor mij zou zijn, maar als je eenmaal begint en gewend raakt aan de kabel naald; is het net zo simpel als recht-averecht
Zoals altijd, kroop ook nu mijn kat tegen me aan...


Sunday
Last tuesday I bought one of those  'Clooney-Coffee' machines (Nespresso) I was given generous gift coupon which I wanted to spend it on something that I normally just would not buy for myself
So this morning started with cofffee-deliciousness...

Zondag
Afgelopen dinsdag heb ik een 'Clooney-Koffie' apparaat (Nespresso) gekocht. Ik had een leuke waardebon gekregen, waar ik iets van wilde aanschaffen dat ik anders niet voor mezelf zou kopen.
Dus, vanmorgen begon met koffie-lekkers...And this afternoon, after some housekeeping, I completed a 3Km run-walk-run around a small (artificial) lake nereby!

En vanmiddag, na wat huishoudelijke taken, heb ik een rondje van 3Km rennen-wandelen-rennen om een recreatieplas in de buurt gemaakt!No comments:

Post a Comment