Saturday, November 24, 2012

X-Large DollLast year, my aunt gave me al her doll making supplies, as she was no longer making dolls.
Amongst the stash was a half- finished "Grote-Gijs" which was a kit for making a large chubby boy doll.
Years ago, my mum gave me a "Gijs" kit as well, it was one of the first dolls I made, a chubby boy with spikey hairs that my mum knitted him (as -back then -  I had no clue how to knit)

X- Large pop
Vorig jaar kreeg ik van mijn tante haar popen-maak spullen, omdat zij niet langer poppen meer maakte. Tussen de voorraad zat een half afgemaakte "Grote Gijs", een pakket voor het maken van een bolle jongenspop.
Jaren geleden kreeg ik van mijn moeder ook dit pakket, ik maakte er toen een heel bolle jongenspop van, met stekeltjeshaar dat mijn moeder voor hem breidde (omdat ik - toen - geen idee had hoe ik moest breien)


I wanted to experiment with this doll's face, so I did a small facial reconstruction, in order to make a nose

Ik wilde een beetje experimenteren met het gezichtje van deze pop, dus deed ik een kleine ingreep om een neusje te kunnen maken.Also, I decided that the doll would become a girl:

Ook besloot ik dat de pop een meisje zou worden:


I like the way she turned out, especially her face worked out the way I pictured it, but, I have to admit that I prefer making smaller dolls, so I think this will stay a one-off only..

Ik vind dat ze leuk is geworden, vooral haar gezichtje is geworden zoals ik het voor me zag, maar ik moet toegeven dat ik liever kleinere popjes maak, dus ik denk dat dit een eenmalig is...

1 comment: