Saturday, November 3, 2012

A doll from start to finish

This week I finished a doll I made for a special friend.
When I started the doll, I thought it would be nice to document the progress.

Een pop van begin tot eind

Deze week legde ik de laatste hand aan een pop die ik voor een lieve vriendin heb gemaakt.
Toen ik begon aan deze pop, leek het mij leuk om de voortgang te fotograferen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First of all, I start off with winding wool into a very hard ball, this will become the doll's head.

Als eerste begin ik met het wikkelen van wol tot een harde bal, voor het hoofdje van de pop.
Then, the ball goes into tricot tube, which I bind off very thight

Daarna gaat de bal in tricot buis en bind in het stevig af.After that, I take a very though yarn to make the eye-line and cheeks

Daarna neem ik een heel stevige draad waarmee ik de oog-lijn en wangen maak.


From skin-coloure tricot I sew the part for the head and body and the limbs.

Van huid kleurige tricot naai ik het deel voor het hoofdje en lijfje en de ledematen.


The head is put into the skin coloured tricot and the body and limbs are filled with wool.

Het hoofdje gaat in de heudkleurige tricot en het lijfje en ledematen worden gevuld met wol.
I embroidered the eyes and mouth and sew all parts toghether by hand

Ik heb de oogjes en mond geborduurd en alle delen met de hand aan elkaar genaaid.
Time to make the doll's hair. I crochet a wig from mohair.

Tijd om de pop har haartjes te maken. Ik heb een pruikje gehaakt van mohair.Because this doll will have a special hair-do, I am creating buns by first making 'donuts' from felt and winding the mohair around them.

Omdat deze pop een speciaal kapsel krijgt, maak ik knotjes door eerst 'donuts' van vilt te maken en daar mohair omheen te wikkelen.After sewing the wig and buns on the head, the doll is finished and in need of some underware...

Nadat het pruikje en knotjes op het hoofje zijn genaaid, is het popje klaar en heeft ze ondergoed nodig...By now I think you can tell this is becoming another Japanese-style doll...
So... time to pick out fabrics for the rest of her clothes. For her 'yukata' I am using original Japanese fabric (actually a cloth napkin)

Ondertussen is al een beetje te zien dat dit weer een popje in Japanse stijl wordt....
Dus... tijd om stofjes vor haar kleertjes te zoeken. Voor haar 'Yukata' gebruik ik een echt japans stofje (eigenlijk een stoffen servet)... And here she is!

... En daar is ze dan!
2 comments:

  1. So interesting to see the processes behind the finished product.......love this sweet little doll, particularly her hair.

    Claire :}

    ReplyDelete