Tuesday, February 21, 2012

Kitchen talk

I have had my eyes set on this kitchen cart for quite a while, but for some reason I constantly postponed actual purchase...

Ik had al een tijdje een oogje op deze roltafel voor de keuken, maar om de een of andere reden heb ik de aanschaf steeds vooruit geschoven...


IKEA Stenstorp

... a couple of days ago I found a second hand one on the internet, for almost half the original price!
We picked it up yesterday and here it is standing in my kitchen:

... een paar dagen geleden vond ik een tweedehands exemplaar op internet, voor bijna de helft van de originele prijs! We hebben de tafel gisteren opgehaald, en hier staat hij in mijn keuken:


I thouroughly cleaned it, the oak "butchers block" top was stained a bit, so I lightly sanded it with one of those metal scouring sponges and oiled it.

Ik heb hem grondig schoon gemaakt, in het eiken "slagers hakblok" blad zaten wat vlekken, dus heb ik het licht geschuurd met een stalen pannen sponsje en daarna in de olie gezet.


... all stains dissapeared!
... alle vlekken zijn verdwenen!

So, I spend the entire morning rearranging and cleaning cabinets and shelves of the rest of the kitchen...
but am so happy with the results!

Dus heb ik de hele ochtend besteed aan het opnieuw inrichten en schoon maken van de kastjes en planken in de rest van de keuken... maar ik ben erg blij met het reultaat!


It almost looks like those kitchens in magazines, or on the internet..
Yesterday evening I found some kitchen inspiration on Pinterest and some blogs;
Just daydreaming.... in case one day I win the lottery...
So below photo's are (unfortunately) not my kitchen!

Het ziet er bijna zo uit als die keukens in tijdschriften, of op het internet...
Gisteravond vond ik wat keuken inspiratie op Pinterest en in wat blogs;
Een beetje dagdromen, voor het geval ik op een dag de loterij win...
Dus de foto's hieronder zijn (helaas niet) van mijn keuken!

My favorite pale blue  /  Lichtblauw, mijn favoriet.

White, zinc and wood: simple!  / Wit, zink en hout: Simpel!

Baby blue Smeg... mmmm Well, at least I have the same sink!
Baby blauwe Smeg... mmmmm Ik heb alvast dezelfde gootsteen!

Another baby blue Smeg!
Nog een baby blauwe Smeg!

And another one, combined with Cornishware!!
En nog een, gecombineerd met Cornish aardewerk!!

More Cornishware (on whishlist)
Meer Cornish aardewerk (op verlanglijstje)


No comments:

Post a Comment