Tuesday, February 28, 2012

Sowing

Gardening season started!!

This week started off well;

First of all, I cleaned the vegetable beds at my allotment.
Together with mum we raked in 'home-made' compost.

ZAAIEN

Het Tuinseizoen is van start gegaan!

Deze week is goed begonnen;

Eerst heb ik de moesbedden schoongemaakt.
Daarna, met hulp van mams, zelfgemaakte compost erin geharkt.


After that was done, I seeded some vegs which can handle an early start (peas, carrots)

Toen dat klaar was, heb ik wat groentes gezaaid die een vroege start aankunnen (capucijners, erwten, worteltjes)


At home, I spend the morning rolling 'paper pots'. 230 in total...

Thuis ben ik vanochtend bezig geweest met het rollen van 'paper pots'. 230 in totaal...I bought this wooden pot maker at a garden event last year. Making the paper pots is really easy, and.. free!
The paper dissolves once the seedlings are planted out in soil.

Ik heb deze houten potjes maker vorig jaar op een tuin evenement gekocht. Het maken van de papieren potjes is heel makkelijk, en... gratis!!!
Het papier lost op als ze zaailingen in de grond worden geplant.

You start off with cutting strips of newspaper. Then you roll one strip around the pot maker, at the bottom side you leave approximately 1,5 or 2 centimeters of paper sticking out.

Je begint met het knippen van strookjes kranten papier. Dan rol je een strookje om de potjes maker. Aan de bodem kant laat je ongeveer 1.5 tot 2 centimeter papier uitsteken.


Then you fold the botom side that is sticking out  in.

Daarna vouw je de bodem kant die uitsteekt naar binnen.


After that you push and wiggle the rolled paper on the bottom part of the pot maker.

Daarna duw en draai je het rolletje op het onderste gedeelte van de potjes maker.And there you have your little pot!

En klaar is het potje!The only downside of making paper pots is....

Het enige nadeel van het maken van de papieren potjes is...Well, the making of paper pots turned my diner table into a little paper pot factory.
And filling them up turned my kitchen into a little nursery:

Goed, het maken van de papieren potjes maakte van mijn keukentafel een kleine papieren potjes fabriek.
En het vullen van de potjes maakte van mijn keuken een kleine kwekerij:Filled with vegetable-, herb- and cottage flowers seeds!

Vol met groenten-, kruiden- en cottage bloemen zaadjes!!


Ofcourse I could not leave the seedtrays standing on my kitchen countertop, so I needed to find some space to place them...

Natuurlijk kan ik ze niet op het keuken werkblad laten staan, dus moest ik opzoek naar plaatsjes waar ze wel kunnen staan..


Two in the kitchen / Twee in de keuken


One in the living room / Een in de woonkamer


Two in de craftsroom / Twee in de hobbykamer... and one in de bedroom / ... en een in de slaapkamer

Well... all I can do is water them regularly and the rest is up to mother nature..

Nou.. alles dat ik nog kan doen is ze regelmatig water geven en de rest is voor moeder natuur...

No comments:

Post a Comment