Sunday, January 1, 2012

Happy New Year !

Happy New Year!
Any new-years resolutions? I have!

A while ago I painted the front of my dishwasher with chalkboard paint. I didn't like the alpine white glossy front, which did not match with the matte off-white of the kitchen fronts (IKEA Faktum Stat). I have written some lines from the "holstee manifesto". This morning when I walked into the kitchen, I realized these are pretty good resolutions for 2012!

Gelukkig Nieuw Jaar!
Nog goede voornemens? Ik wel!

Een tijdje geleden heb ik de voorkant van mijn vaatwasser met schoolbordverf geverft. Het hoogglans wit van de vaatwasser stond mij niet aan, het paste niet bij het matte gebroken wit van de keukenkastjes (IKEA faktum Stat). Ik heb er wat regels van het "Holstee manifest" op geschreven. toen ik vanmorgen de keuken in liep, viel het me op dat deze regels best goede voornemens voor 2012 zouden kunnen zijn!


No comments:

Post a Comment