Saturday, January 14, 2012

Nice and quiet

Well, I have done the inevitable household chores, leaving the house to smell after 'Marseille soap'

Nou, de onvermijdelijke huishoudelijke klusjes zijn weer gedaan, het huis ruikt weer heerlijk naar 'Marseille zeep'

I love to use this detergent to mop the floors, the smell of it...
"Maximum Effect Minimum Effort" it says on the label.. hahaha

Ik hou ervan om dit schoonmaak middel te gebruiken bij het dweilen van de vloeren, het geurtje...
"Maximaal Effect Minimale Inspanning" staat er op het etiket... hahaha

So, now all is finished, I am trying to make up my mind what crafty project to start (or proceed...) knitting or sewing..
Dus, nu dat alles klaar is, zit ik te bedenken wat voor knutsepruts projectje ik eens zal gaan (af) maken... breien of naaien..

Just a little cup of tea...
Even een klein kopje thee...

In comfy stay-at-home wear, including handmade socks, joined by my cat...
In comfortabel binnen-blijf kleren inclusief zelfgemaakte sokken, vergezeld door de cat...

I still have not made up my mind.
Heb ik nog steeds niks bedacht.

Well, after finishing this post I will get starting on something... will share the results on this blog..
Goed, na het versturen van dit berichtje ga ik ergens aan beginnen.... ik zal het resultaat hier weer laten zien...


Enjoy your weekend!!

Geniet van het weekend!!

No comments:

Post a Comment